personalkooperativet

lilla mullvaden

- Jag kan, jag vill, jag vågar -

 

Taxa/Avgift

Avgiften betalas in i förskott före den sista varje månad till PG 6033843-1.
Vi skickar inte ut något inbetalningskort utan det ligger på var och en att komma ihåg att betala in varje månad. På inbetalningen ska det stå namn på barnet samt för vilken månad betalningen avser, t ex Lisa E feb 16.

Lilla Mullvaden tillämpar maxtaxa och syskontaxa enligt gällande maxtaxeförordning 2017.
Det innebär att de hushåll som tjänar 45 390 kr/ månad eller mer betalar maxtaxan.

När ditt barn börjar på förskolan fyller du i och lämnar in/mailar blanketten för inkomstuppgift till förskolechef Nina Backlund. Om hushållet får ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden ska blanketten fyllas i och skickas in på nytt.

 

Förskolebarn 1-2 år


Heltid (över 25 timmar/vecka), föräldrar som arbetar eller studerar

Barn 1 (3%)

Barn 2 (2%)

Barn 3 (1%)

1362 kr

908 kr

454 krDeltid (upp till 25 timmar/vecka), föräldrar som arbetar eller studerar

Barn 1 (2,10%)

Barn 2 (1,40%)

Barn 3 (0,70%)

953 kr

635 kr

318 kr


15 timmar per vecka, förälder som är föräldraledig eller arbetssökande

Barn 1 (1,26%)

Barn 2 (0,84%)

Barn 3 (0,42%)

572 kr

281 kr

191 kr

 


Förskolebarn från 3 år


Heltid (över 25 timmar/vecka), föräldrar som arbetar eller studerar

Barn 1 (2,10%)

Barn 2 (1,40%)

Barn 3 (0,70%)

953 kr

635 kr

318 kr


Deltid (upp till 25 timmar/vecka), föräldrar som arbetar eller studerar

Barn 1 (1,40%)

Barn 2 (0,90%)

Barn 3 (0,40%)

635 kr

409 kr

182 kr


15 timmar per vecka, förälder som är föräldraledig eller arbetssökande

Barn 1

Barn 2

Barn 3

0 kr

0 kr

0 kr


Allmän förskola 3-5 år
Allmän förskola är avgiftsfri förskoleverksamhet 15 timmar per vecka och gäller från
höstterminen det år barnet fyller tre år och upphör vid vårterminens slut det år barnet fyller
sex år. Barn med allmän förskoleplats vistas i förskolan under skolåret och är lediga under
sommarlovet.

Barn som har plats för att förälder arbetar, studerar, är föräldraledig eller är arbetssökande får motsvarande avgiftsreduktion på avgiften.

Barn i behov av särskilt stöd
För barn som på grund av psykiska, fysiska eller andra skäl har förskoleplats som stöd för sin
utveckling utgår avgift för vistelsetid över 15 timmar i veckan

 

Avgift för inskolningsmånaden baseras på vilket datum ditt barn börjar. För att räkna ut inskolningsmånadens avgift använder du modellen nedan:
• Börjar du inskolningen dag 1-5 i månaden betalar du full avgift
• Börjar du inskolningen dag 6-15 betalar du 2/3 av avgiften
• Börjar du inskolningen dag 16-25 betalar du 1/3 av avgiften
• Börjar du inskolningen dag 26 eller senare betalar du ingen avgift

Juli månad varje år är avgiftsfri då förskolan är stängd under denna period.
Uppsägningstiden för plats inom personalkooperativet Lilla Mullvaden är två månader och du lämnar skriftligen in uppsägningsblanketten som du hittar på hemsidan till förskolechef Nina Backlund. Du betalar månadsavgift fram till uppsägningsdatum.